Dragsvik-Tammiharju

Dragsvik-Tammiharju, Tammisaari

Asemakaavoitus, työohjelma ja kilpailuttaminen

Lähtötilanne

Osoite: Tammisaari, Dragsvik

Tilaaja:
Senaatti Kiinteistöt Oy, Kruunuasunnot Oy ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Laajuus:
n. 35ha

Valmistumisvuosi:
2008

Avaa projektikortti 

Työohjelma on laadittu Tammiharjun-Dragsvikin alueiden asemakaavoituksen aloittamista varten. Asemakaavoitushankkeen käynnistämisen vaikuttimina on ollut alueen maanomistajien varautuminen toiminnassa mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin. Työohjelman laatimisessa ovat olleet mukana mm. maa-alueiden omistajat ja käyttäjät, viranomaistahot sekä suunnittelijat.

Idea

Alue sijaitsee Tammisaaren kaupungissa n. 3 km keskustasta itään. Etelässä kaavoitettava alue rajautuu Dragsvikinlahteen, pohjoisessa Raaseporintiehen ja Langasbölentiehen. Länsireunan muodostaa Tammiharjun sairaalan alue. Varuskunta-alueen koilliskulmalla kaavoitettavaksi ehdotetaan vyöhykettä Langasbölentien varrelta. Alue on jaettu kuuteen osa-alueeseen. Jakoperusteina on käytetty maanomistusoloja, yleiskaavaa sekä alueen käyttötarkoitusta.

Alueen rakennetulla ympäristöllä on pitkä ja monivaiheinen historia. Venäläiskauden lopussa rakennettu varuskunta ja osaa sairaalan rakennuksista on erilaisten rakennuhistoriallisten inventointien mukaan säilyttänyt hyvin alkuperäsen asunsa. Siitä olisi mahdollisuus muodostaa yhtenäinen, omaleimainen ja vetovoimainen konaisuus esim. asuinalueena. Asemakaavoituksessa on pyrittävä tämän hienon miljöön säilyttämiseen ja suojelemiseen. Kaavan tulee ohjata täydennysrakentamista olevaa ja vanhaa täydentäväksi. Asemaakaavaan tulee laatia kortteli- ja tonttijako, joka mahdollistaa kiinteistöjen kehittämisen vaiheittain.

Lopputulos

ERAT Arkkitehdit hoitaa projektin kilpailuttamisen kilpailuttamislain mukaisesti. Kaavoitustyö aloitetaan 2008.

« Takaisin