Inkeroisten vesivoimalaitos, patorakenteiden peruskorjaus

Vuonna 1922 valmistuneen Inkeroisten vesivoimalaitoksen toimintaan liittyvät patorakenteet peruskorjataan vuosien 2021 – 2024 välisenä aikana. Peruskorjaukseen sisältyvät kaikki patorakenteiden rakennustekniset osat ja niiden liittymät. Säännöstelypadon patokoppi korjataan kokonaisuudessaan ja alueen museokaiteet uusitaan.

Rakennusvuosi: 1922

Rakennussuojelu: Suojeltu, RKY- alue

Vaativuusluokka: Poikkeuksellinen vaativa

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu, työmaavalvonta, tietomalli.

Kerrosala:
-
Suunnittelu:
8/2020 -
Toteutus:
2021 - 2024
Lue lisää

Vuoden 2020 aikana suoritettiin korjaustyöhön sisältyvä suunnittelu, sisältäen mm. patorakenteiden peruskorjaussuunnittelun, rakennetutkimukset, koeinjektoinnit, rakenteiden sukellustarkastukset sekä luonnonkivisaumauksien uusimisen mallityöt.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan vesivoimalaitoksen korjaustyö dokumentoidaan tilaajan ja Museoviraston käyttöön.

Image
ink kansi
Image
patokoppi julk2
Image
patokoppi julk
Image
alajuoksu 2
Image
patosilta
Image
ink alajuoksu
Image
ink valo