Mannerheimintie 162, Helsinki

Viitesuunnitelma asemakaavamuutosta varten uudisrakennukselle entisen Tilkan sotilassairaalan henkilöstön asuntolarakennuksen tontille.

Vaativuusluokka: Vaativa

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu, rakennushistoriallinen selvitys, kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavan viitesuunnitelma.

Kerrosala:
3600 kem2
Suunnittelu:
4/2016 - 1/2018
Lue lisää

Viitesuunnitelman pohjalta laadittiin yhteistyössä kaupungin asemakaavaosaston kanssa osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutosta varten. Kaavamuutos on astunut voimaan 11/2018.

 

Image
Image
Image
Image