Petäjäskosken vesivoimalaitos

Petäjäskosken vesivoimalaitoksen ulkovaippa peruskorjataan vuosien 2021–22 aikana. Peruskorjaukseen kuuluvat kaikki julkisivuihin, vesikattoon, rakennus- ja talotekniikkaan ja niiden liittymiin sisältyvät osat.

Vaativuusluokka: Vaativa

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu, kuntotutkimus, toteututussuunnittelu, palotekninen suunnittelu, työmaavalvonta, tietomalli.

Suunnittelu:
9/2020 - 3/2021
Toteutus:
2021 - 2022
Lue lisää

Vuoden 2020/21 aikana suoritettiin laaja kuntotutkimus ja korjaustyöhön sisältyvä suunnittelu.

Voimalaitoksen rakentamisesta vastasi Imatran Voima Oy, arkkitehtina Kai Blomstedt. Keskeisiä arkkitehtonisia elementtejä ovat rakennuksen rimasaumattu kuparinen peltikatto, joka muodostaa rakennuksen yläveden puolella suurimman osan julkisivusta. Vesikatto uusitaan vanhan mallin mukaisesti.
Alaveden puolella rakennuksen keskeinen arkkitehtoninen elementti on suuri ruutuikkuna, joka on valitettavasti peitetty ja ainakin lasituslistojen kohdalla muutettu. Ruutuikkuna uusitaan suuralumiinikennoelementteinä, vanhaa ruutujakoa noudattaen.
Alkuperäiset rakennuksen luovat yksityiskohtien ratkaisut ja uudet rakennusmateriaalit, kuten esimerkiksi eteläjulkisivussa käytetty nk. vetoketjupelti (Fural: http://www.soba-inter.com/1/products-services/construction-systems/fural/) loivat uutta ja ainutlaatuista teollisuusarkkitehtuuria. Fural- pellitetty julkisivu korjataan ja uusitaan alkuperäistä detaljiikkaa noudattaen.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image