Suunnittelutyökalu

Eratin luoma suunnittelutyökalu, jonka avulla yhdistetään pistepilvi- ja 3D-valokuva-aineistoista muodostuva virtuaalinen mittausaineisto dokumentointi, työ- ja esittelymalliksi. Työtavan avulla laadittavat suunnitelmat ja esittelyaineisto tuotetaan kustannustehokkaasti ja nykyisiin hankeaikatauluihin nähden nopeammin.

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu, tietomalli.

Suunnittelu:
4/2020 - 10/2021
Lue lisää

Pilottihankkeena toteutettiin Espoon kaupunginmuseolle kuuluvan Lagstadin opettajan asunnon muutokset, joihin sisältyivät ulkopuolen esteetön sisäänkäynti ja sisäpuolinen esteetön WC- tila. Työskentely tapahtuu 3D-inventointimallissa, jossa on suunnittelumallin lisäksi pistepilvi ja valokuvatieto mukana. Näin koko hankkeen ajan pystytään hyödyntämään inventointimallista saatavaa tarkkaa mittatietoa, joka on erityisen tärkeää etenkin korjausrakentamiskohteissa. Inventointimalli ja ArchiCadissa mallinnetut rakennuksen muutosalueet yhdistetään Twinmotionissa.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image